O nás

Naša firma OBORIL

pôsobí na trhu od roku 1992, má široké uplatnenie najmä v Trnavskom kraji, ale pôsobí v rámci celého Slovenska a v časti Českej republiky. Vlastníme certifikované veľkokapacitné servisné stredisko v krajskom meste Trnava, ktoré je vybavené potrebnými zariadeniami, plničkami a skúšobnými zariadeniami. Ponúkame kvalitné výrobky od uznávaných nemeckých, slovenských a českých výrobcov.

Vykonávame periodické kontroly, tlakové skúšky, záručný a pozáručný servis hasiacich prístrojov, hydrantových systémov a požiarnych uzáverov

Vzhľadom na stúpajúce nároky zákazníkov naše služby neustále zlepšujeme smerom k ich spokojnosti. Riadime sa súčasným trendom, ktorým je ochrana nielen ľudských životov, ale aj materiálnych hodnôt pred požiarmi a výbuchmi. Službami poskytovanými našou firmou sa snažíme znížiť riziko vzniku požiaru a výbuchu. V prípade, ak k vzniku požiaru príde, vieme nasmerovať ľudí k jeho likvidácii hneď na začiatku.

Naše požiarnotechnické zariadenia sú užitočné všade tam , kde treba chrániť nielen ľudské životy , ale aj materiálne hodnoty pred požiarom a výbuchom. Všetky výrobky, ktoré môžeme záujemcom ponúknuť sa vyznačujú vysokou kvalitou, spoľahlivosťou a funkčnosťou.

Náš cieľ je jasný: zabrániť vzniku požiaru alebo výbuchu a keď už vzniknú, likvidovať ich hneď na začiatku.