Nechajte servis na Nás

Naše požiarnotechnické zariadenia sú užitočné všade tam , kde treba chrániť nielen ľudské životy , ale aj materiálne hodnoty pred požiarom a výbuchom. Všetky výrobky, ktoré môžeme záujemcom ponúknuť sa vyznačujú vysokou kvalitou, spoľahlivosťou a funkčnosťou.

Vyskúšajte naše služby

Spoločnosť OBORIL je certifikovaná servisná organizácia sídliaca v meste Trnava, ktorej profilom je maloobchodný a veľkoobchodný predaj hasiacich prístrojov a zariadení, ich servis, BOZP a plnenie technických plynov. Sme stabilná firma v oblasti poskytovania služieb ochrany pred požiarmi a bezpečnosti práce, pôsobiaca v danej oblasti.

Staráme sa o vaše bezpečie

Všetky činnosti realizujeme prostredníctvom 15 zamestnancov s odbornou spôsobilosťou v tomto odbore, čím sa snažíme dosiahnuť vysokú kvalitu našich služieb s platnými legislatívnymi predpismi. Našim hlavným cieľom je byť spoľahlivým a flexibilným partnerom, ako aj dosiahnuť spokojnosť zákazníka a získať si jeho dôveru.